חבק מיני מגולבן

החבק הקטן מיועד בעיקר לצינורות קטנים עם עובי דופן נמוך.

החבק מספק כוח חביקה גבוה.

קצוות הסרט מעוגלים, החלק הפנימי של הסרט חלק  על מנת שלא לפגוע בצינור.

לשונית מתחת לבורג ההידוק משלימה את הסגירה ההרמטית וחוזק נוסף.

אום ההידוק קבועה במקומה, אינה נופלת גם אם מוציאים את הבורג לחלוטין.

הבורג עם ראש משושה מחורץ מתאים לסגירה עם אותו המברג לכל המידות השונות.

החבק מתאים לשימוש בצינורות בעובי נמוך כגון: צינורות דלק, צינורות גז

מק"ט

מידה

טווח מקסימלי

Ø

טווח מינימלי

Ø

בורג 4 מ"מ

באורך

מומנט סגירה מומלץ

Nm

22007

מיני 7

7.5

6.5

13

1.5

22008

מיני 8

8.5

7.0

22009

מיני 9

9.5

8.0

22010

מיני 10

10.5

9.0

22011

מיני 11

11.5

9.5

22012

מיני 12

12.5

10.5

16

22013

מיני 13

13.5

11.5

22014

מיני 14

14.5

12.5

22015

מיני 15

15.5

13.5

22016

מיני 16

16.5

14.0

22017

מיני 17

17.5

15.0

22019

מיני 19

18.5

19.5